Kannanotto Judoliiton hallituksen päätökseen 26.9.2021

Judoliiton hallitus päätti kokouksessaan 26.9.2021 moittia Olavi Paasimaata ja Hämeenlinnan Judoseuraa sekä muuttaa Paasimaan 6. danin mustan vyön arvon 5. danin mustan vyön arvoksi. 

Judoliitolle lähetetty syytöskirjelmä väittää, että Hämeenlinnan Judoseurassa on vuosia jatkunutta epäasiallista käytöstä seuran valmentajan Olli Paasimaan taholta. 

Hämeenlinnan Judoseura katsoo, että Judoliiton hallitus on tehnyt päätöksensä pelkästään väitteiden perusteella ja niihin uskoen, eikä ole lainkaan ottanut huomioon Hämeenlinnan Judoseuran ja Paasimaan vastineita. Vastineissa esitetyt väitteet kumotaan tyhjentävästi. 

Paasimaan vastineessa myös täysin kiistattomasti osoitetaan, että Paasimaata nyt moittivat henkilöt ovat väitettyjen tapahtumien jälkeen hänelle tekemässään kirjassa suorastaan ylistäneet Paasimaata ja hänen toimintatapojaan. 

Hämeenlinnan Judoseura pitää Judoliiton hallituksen päätöstä virheellisenä ja esitetyn todistusaineiston vastaisena, ja vaatii asian käsittelemistä uudelleen. 

Mikäli Judoliiton hallitus ei halua ottaa huomioon Hämeenlinnan Judoseuran ja Paasimaan sille jo ennen virheellistä päätöstä toimittamia vastineita, Judoliiton hallituksen on pystyttävä esittämään sille syy.

Esa Löytynoja

puheenjohtaja

Hämeenlinnan Judoseura ry